Zamów leki

Użyj poniższego formularza, żeby zamówić leki lub środki pomocniczne

Odbiór recept odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Przez niniejszy formularz można zamawiać wyłącznie leki stałe. Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone.

Dla zleceń na środki pomocnicze, przed ich odbiorem, należy dostarczyć roczną kartę zaopatrzenia, wydaną przez NFZ.

Leki

Dane zamawiającego

Uprzejmie prosimy o podanie wagi, wzrostu oraz zaznaczenie informacji o paleniu papierosów. Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, świadczeniodawca realizujący w rodzaju podstawowa umowę opieka zdrowotna w zakresie lekarza POZ zobowiązany jest do przekazania do NFZ, co najmniej raz w roku, danych dotyczących: wzrostu i masy ciała świadczeniobiorców, używania przez świadczeniobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych.

Leki / wyroby medyczne

Zamawiam wszystkie leki stałe
Leki stałe na jaki czas
Leki stałe recepty
Zamawiam środki pomocnicze
Środki pomocnicze zlecenia
Pole wyboru *

Załączniki (opcjonalne)

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB

Odbiór zamówienia

Odbiór zamówienia
Powyższe oświadczenia dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta zamawiającego recepty. Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

Potwierdzenie odbioru zamówienia

Potwierdzenie odbioru zamówienia

Zabezpieczenie antyspamowe

Section