Dla pacjenta

Jak zostać Pacjentem Medyk Spółka z o.o. ?

Wypełnić deklaracje wyboru: lekarzapielęgniarki i położnej (w przypadku mężczyzn tylko lekarza i pielęgniarki)

Wypełniony komplet dokumentów wraz z dokumentem ubezpieczenia dostarczyć do wybranej przychodni

Rejestracja pacjentów

W Szubinie rejestracja dla pacjentów czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00. Rejestracja osobista lub przez osoby trzecie od godz. 07.00, telefonicznie od godz.7.00.

Wizyty trwają 10 lub 15 minut.

W wiejskich ośrodkach zdrowia rejestracja w godzinach pracy lekarzy.

Pacjenci niezadeklarowani

W przypadkach uzasadnionych medycznie przyjmujemy pacjentów:

* ubezpieczonych niezadeklarowanych do naszej przychodni, tylko wtedy  gdy poradnia macierzysta oddalona jest co najmniej dwie gminy od aktualnego miejsca pobytu.

* przyjmujemy ubezpieczonych w krajach UE za okazaniem  ważnej karty EKUZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

 

Osoby nieubezpieczone mogą skorzystać z odpłatnej konsultacji lekarskiej. Koszt wizyty 80 zł.

Wizyty domowe

Wizyty domowe w przypadkach uzasadnionych medycznie przyjmowane są codziennie do godz. 11.00.

Wizyty uzgodnione z lekarzem realizowane są w godzinach 12.00-15.00.

Poradnik ubezpieczonego w Narodowym Funuszu Zdrowia

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy

Wszystkie ważne sprawy ubezpieczonych załatwiane są w Bydgoszczy, w siedzibie Funduszu przy ul. SŁOWACKIEGO 3, PARTER, SALA NR 2.

 

Do dyspozycji ubezpieczonych są następujące stanowiska:

Informacja ogólna – tel. 52 32-52-706 lub –896,

Ubezpieczenia dobrowolne – obsługujące osoby, które nie mają żadnego tytułu ubezpieczenia i chcą same opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – tel. 52 32-52-706 lub –896,

Informacja o programach profilaktycznych refundowanych przez Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ (jakie programy + wykaz realizatorów) – tel. 052 32-52-706 lub –896,

Leczenie Uzdrowiskowe – udzielane są wszelkie informacje związane z tym rodzajem świadczeń medycznych – tel. 52 32-52-905,

Unia Europejska – tel. 52 32-52-900,

Punkt wydawania kart zaopatrzenia comiesięcznego – dla osób, którym przysługują cykliczne środki pomocnicze np. pieluchomajtki, cewniki urologiczne…etc. – tel. 52 32-52-714,

Punkt potwierdzania zleceń na pozostałe środki pomocnicze i wszystkie przedmioty ortopedyczne – tel. 52 32-52-814,

Rzecznik Praw Pacjenta

mgr Mariola Tuszyńska

przyjmuje codziennie, przy ul. Słowackiego 3, pok.6, w godz. 8.00-16.00, TEL. 052 32-52-737
e-mail: mariola.tuszynska@nfz-bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-16.00

Al. Mickiewicza 15
Sekretariat Dyrektora oddziału – tel. 052 32-52-702, fax. -709,
Sekretariat Zastępców Dyrektora – tel. 052 32-52-703, fax. -709,
Rzecznik Prasowy – tel. 052 32-52-713, fax. -754, e-mail: barbara.nawrocka@nfz-bydgoszcz.pl

Wydział ds. Mundurowych
Ul. Warszawska 10
Sekretariat – 052 58-23-107,
Unia Europejska – 052 58-23-115

Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ:
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-16.00.

TORUŃ, ul. Grudziądzka 46/48, tel. 056 65-82-600,

WŁOCŁAWEK, ul. Kilińskiego 16 tel. 054 41-27-400