O spółce Medyk Sp. z o. o.

.
.
.

Medyk Spółka Sp. z o. o.

Organ założycielski

Medyk Spółka z o.o. z siedzibą w Kcyni przy ulicy Adama Asnyka 6 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000025636 NIP 558-177-43-31.

Kapitał Zakładowy Spółki

został objęty przez

1. Radzisław Panek – lekarz
2. Jerzy Kuczma – lekarz
3. Elżbieta Mystkowska – lekarz
4. Mirosław Sławiński- lekarz
5. Renata Szczepańska-lekarz

Zarząd

Spółki

Radzisław Panek - prezes Zarządu Spółki
Mirosław Sławiński - wiceprezes Zarządu Spółki
Antoni Zbylut - Prokurent

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Medyk

1. dyrektor – lekarz Radzisław Panek
2. z-ca dyrektora mgr Antoni Zbylut
3. koordynator ds medycznych – lekarz Mirosław Sławiński
4. koordynator ds medycznych – lekarz Jerzy Kuczma
5. koordynator ds pielęgniarstwa – położna rodzinna Julitta Derewicz
6. stanowisko ds płacowo kadrowych – Izabela Przewozikowska
7. stanowisko ds księgowo finansowych – dyplomowany ekonomista Barbara Gwóźdź