Zamów leki

Użyj poniższego formularza, żeby zamówić leki lub środki pomocniczne

Odbiór recept odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Przez niniejszy formularz można zamawiać wyłącznie leki stałe. Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone

Dla zleceń na środki pomocnicze, przed ich odbiorem, należy dostarczyć roczną kartę zaopatrzenia, wydaną przez NFZ.

Dane zamawiającego
Przychodnia, do której kieruję zamówienie *
Leki / wyroby medyczne
-- LUB --
-- LUB --
Załączniki (opcjonalne)
Odbiór zamówienia

data

podpis zamawiającego
Potwierdzenie odbioru zamówienia

data

podpis zamawiającego